Mofi 2.0

Project Details

Description

Projektets mål var att utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen inom grundläggande utbildning för att förtydliga undervisningens uppdrag i en ökande språklig och kulturell mångfald i svenska skolor i Finland. Projektet genomfördes under åren 2018–2021 som ett samarbete mellan fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa övningsskola och Enheten för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Projektet har erhållit finansiering av Svenska kulturfonden genom Hallå!, deras strategiska program för en levande flerspråkighet i Finland.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1830/11/21

Collaborative partners