FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
  • ÅAU Chancellor’s Prize for best publication

    Rosenholm, Jessica (Mottagare), Peuhu, Emilia (Mottagare), Eriksson, John (Mottagare) & Sahlgren, Cecilia (Mottagare), 2013

    Pris