Personlig profil

Forskningsintressen

Funded by the "Tumor lymph node on a chip" project (Tumor-LN-oC, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953234, https://research.abo.fi/en/projects/tumor-lymph-node-on-a-chip).

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kai-Lan Lin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.