1988 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Toxic cyanobacteriaWaterBiocrustsInstrumental analysesTheological and ethical environmental questions

Utbildning / akademisk kvalifikation

Magister, M. Theol.

Tilldelningsdatum: 28 nov. 2012

Fil. Dr., Doctor of Philosophy

Tilldelningsdatum: 12 feb. 1991

Externa befattningar

Guest professor in hydrobiology, University of Novi Sad

25 juni 2015 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jussi Meriluoto är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.