Harry Elvings legat

Pris

Beskrivning

Årets handledarpris 2020
Tilldelande organisationerÅbo Akademi, Finland