Möte med det obestämbara: ungdomars tolkningsförhandlingar med bilderboken Hemma hos Harald Henriksson

Aktivitet: Tal eller presentationKonferenspresentation

Beskrivning

Den samtida bilderboken visar prov på komplexa litterära drag i såväl formspråk som tematik. I den här presentationen utgår vi från premissen att bilderböcker kan utmana ungdomar i deras tolkningsarbete. Vi presenterar en studie där vi undersöker hur elever i årskurs 8 förhandlar med obestämbarheter i bilderboken Hemma hos Harald Henriksson (Brandelius & Dackenberg, 2018). Det empiriska materialet består av videoinspelningar av en grupp elever i årskurs 8 och deras arbete med bilderboken. Trots ett ökat intresse för komplex litteratur inom nordisk litteraturdidaktisk forskning, är bilderboken i de högre årskurserna relativt outforskad. Med utgångspunkt i angreppssättet thinking with theory (Jackson & Mazzei, 2012) kopplar vi in begreppen obestämbarhet (Johansen, 2018, 2019) och förhandling (Derrida, 2002; Höglund, 2017, Höglund & Rørbech, under granskning) med syfte att utforska hur ungdomarna förhandlar med de obestämbara dragen i bilderboken. Resultaten visar att de för eleverna obestämbara dragen i bilderboken, främst sådana gällande politiska och sociala frågor, är det som möjliggör förhandling kring olika tolkningar. I förhandlingarna rör sig eleverna mellan olika positioner, utan att nödvändigtvis stanna i en position. Studien visar hur obestämbarheter i den litterära texten är en central del av en litteraturundervisning som betonar förhandling. Den synliggör bilderbokens potential i mötet med äldre elever och visar värdet i att upprätthålla sig i obestämbarheten. I möten med komplexa skönlitterära texter ges utrymme till tolkningsförhandlingar, utrymme att pröva sig fram, att skifta positioner – att möta det obestämbara.
Period24 nov. 2021
HändelsetitelNNMF8, Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning
Typ av evenemangKonferens
Konferensnummer8
PlatsUppsala, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell