Satsning på att öka tillgången till ordkonstverksamhet för barn och unga i Svenskfinland

Projektin tiedot

Description

Projektet SKAPA/ordkonst strävar efter att öka tillgången till ordkonstverksamhet för fler barn och unga i Svenskfinland genom att stödja
nya aktörer och höja kvaliteten genom att arrangera kurser och fortbildningar inom litterärt skapande och ordkonst vid Åbo Akademi.

Key findings


• Projektet skapar långsiktiga samarbeten mellan småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, klubbverksamhet, utbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning, fri bildning och aktörer inom tredje sektorn.

• Projektet ökar tillgängligheten genom att nå ut till underrepresenterade grupper inom konstundervisningen.

• Projektet minskar de kommunala och regionala skillnaderna i utbudet av konstundervisning.

• Projektet breddar utbudet av undervisning i olika konstämnen och / eller ökar det tvärkonstnärliga samarbetet.

• Projektet skapar tydliga studiestigar inom undervisningen i konstämnen på svenska i Finland.

• Projektet tryggar behovet av svensktalande behöriga och kompetenta pedagoger för undervisningen i konstämnen.
LyhytotsikkoSKAPA/ordkonst
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2431/12/25

Yhteistyöpartnerit

Rahoitus

  • Svenska kulturfonden

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus