19982022

Forskningsoutput per år

8 Liknande profiler

Likhet baseras på överlappande begrepp i Luigia Petre:s fingeravtryck och nedan listade personer