19982022

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Luigia Petre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Physics