19982022

Forskningsoutput per år

6 Liknande profiler

Likhet baseras på överlappande begrepp i Luigia Petre:s fingeravtryck och nedan listade personer