FutuDem - The Future of Democracy

  Projektinformation

  Beskrivning

  The Center of Excellence ”The Future of Democracy” (FutuDem) sets out to study democracy with a comparative and multi-methodological approach. We decipher the current condition of democracy and test new deliberative and participatory models of democracy in order to make claims and suggestions regarding the future of democracy. This funding boosts Åbo Akademi’s position as the leading university in research on public opinion in Finland. The Social Science Research Institute (Samforsk) coordinates the Centre and brings together political scientists from Åbo and Vasa. FutuDem collaborates with leading democracy scholars in the world. It also tries to give policy-makers advise as how to involve citizens in democratic decision-making. This is done in collaboration with the Ministry of Justice, the City of Turku, and the Finnish and Swedish associations of local and regional authorities.
  Kort titelFutuDem
  AkronymFutuDem
  StatusSlutfört
  Gällande start-/slutdatum01/03/1928/02/23

  Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Justitieministeriet
  • Åbo stad
  • Finlands Kommunförbund

  Finansiering

  • Sitra: 100 000,00 €
  • Stiftelsen för Åbo Akademi sr: 1 000 000,00 €

  FN:s hållbara utvecklingsmål

  År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen