Att förhandla om tolkningar – ungdomars filmskapande tolkningsarbete av poesi

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

76 Downloads (Pure)

Abstract

I diskussionen om svenskämnets litteraturundervisning får "nya" medier, multimodalitet och elevers (fritids)textvärldar allt större uppmärksamhet. Det är nästintill ofrånkomligt att diskutera en samtida litteraturundervisning utan att förhålla sig till ett bredare kulturellt och medialt sammanhang. En samtida textkultur, inklusive digital teknologi, möjliggör nya meningsskapande resurser för på vilka sätt elever skapar  mening med litteratur vilket i sin tur innebär nya möjligheter för litteraturundervisningen. I artikeln är avsikten att diskutera didaktiska potentialer i en litteraturundervisning som använder estetiska bearbetningar och olika konstformer som meningsskapande resurs genom att ge exempel på hur bild- och filmskapande arbete kan användas som meningsskapande resurs i ungdomars möte med poesi. 

Original languageSwedish
Title of host publicationDigitalt. Svensklärarföreningens årsskrift 2018
EditorsAnna Nordenstam, Suzanne Parmenius-Swärd
PublisherNatur och kultur
Pages194–207
ISBN (Print)978-91-27-45738-6
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Keywords

  • literary education
  • multimodality
  • poetry in education
  • negotiations of interpretations

Cite this