Discovery of HIV entry inhibitors via a hybrid CXCR4 and CCR5 receptor pharmacophore-based virtual screening approach

Muhammad Usman Mirza, Atefeh Saadabadi, Michiel Vanmeert, Outi Salo-Ahen, Iskandar Abdullah, Sandra Claes, Steven De Jonghe, Dominique Schols, Sarfraz Ahmad, Matheus Froeyen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)
50 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Discovery of HIV entry inhibitors via a hybrid CXCR4 and CCR5 receptor pharmacophore-based virtual screening approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology