Discovery of HIV entry inhibitors via a hybrid CXCR4 and CCR5 receptor pharmacophore-based virtual screening approach

Muhammad Usman Mirza, Atefeh Saadabadi, Michiel Vanmeert, Outi Salo-Ahen, Iskandar Abdullah, Sandra Claes, Steven De Jonghe, Dominique Schols, Sarfraz Ahmad, Matheus Froeyen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Discovery of HIV entry inhibitors via a hybrid CXCR4 and CCR5 receptor pharmacophore-based virtual screening approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar