Defining a timeline of colon pathologies after keratin 8 loss: Rapid crypt elongation and diarrhea are followed by epithelial erosion and cell exfoliation

Maria Ilomäki, Lauri Polari*, Carl-Gustaf A Stenvall, Mina Tayyab, Kirah Kähärä, Karen M Ridge, Diana M Toivola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

56 Nedladdningar (Pure)
Filter
Muntlig presentation

Sökresultat