Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Externa befattningar

Postdoc and Reserach scientist, Stanford University School of Medicine

19982007

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Diana Toivola är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
  • Raquel Gomez Briz

    Toivola, D. (Värd)

    1 sep. 202230 nov. 2022

    Aktivitet: Stå värd för en besökareVärd för en akademisk besökare