NordicEdAI: Ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk kring AI inom utbildning

  • Hilli, Charlotta (CoI)
  • Mannila, Linda (Ansvarig forskare)
  • Nouri, Jalal (CoI)
  • Parnes, Peter (CoI)

Projektinformation

Beskrivning

Nätverkets främsta mål är att underlätta och främja gränsöverskridande, tvärvetenskaplig samverkan och forskning kring AI i utbildning med fokus på frågorna "vad" och "hur". Ett annat viktigt mål är att sprida resultat till en bredare publik, såsom pedagoger, beslutsfattare och andra intressenter. Nätverket startas av svenska och finländska forskare inom datavetenskap och pedagogik, och under projektets gång kommer nätverket att utökas till att omfatta andra nordiska länder och discipliner
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2431/12/27

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi
  • Stockholms universitet
  • Luleå tekniska universitet
  • Linköpings universitet (huvudsaklig)