Foto av Linnéa Henriksson
20032024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Linnéa Henriksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science