Organisationsprofil

Vårt uppdrag är att hitta vetenskapsbaserade lösningar på våra lömska problem (eng. Wicked problems) för att möjliggöra samexistens mellan marina och maritima liv och det moderna samhället som uppmuntrar hållbar tillväxt i Östersjön och de nordiska havsområdena, inklusive Arktis.

Vi gör detta genom att arbeta över forskningsområdena miljö- och marinbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi, och i nära samarbete med statliga institutioner, politiska beslutsfattare, sjöfartsindustri, forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer, privata företag och donatorer, i ett Levande Laboratorium-ramverk (eng. A Living Lab).

Vår forskning fokuserar särskilt på marinbiologi, reglering och andra styrningsmekanismer samt maritim logistik och handel, med Östersjön som en global modell. Profileringsområdet är en samarbetsprestation med Åbo Universitet.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Havet är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.