Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vårt uppdrag är att hitta vetenskapsbaserade lösningar på våra lömska problem (eng. Wicked problems) för att möjliggöra samexistens mellan marina och maritima liv och det moderna samhället som uppmuntrar hållbar tillväxt i Östersjön och de nordiska havsområdena, inklusive Arktis.

Vi gör detta genom att arbeta över forskningsområdena miljö- och marinbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi, och i nära samarbete med statliga institutioner, politiska beslutsfattare, sjöfartsindustri, forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer, privata företag och donatorer, i ett Levande Laboratorium-ramverk (eng. A Living Lab).

Vår forskning fokuserar särskilt på marinbiologi, reglering och andra styrningsmekanismer samt maritim logistik och handel, med Östersjön som en global modell. Profileringsområdet är en samarbetsprestation med Åbo Universitet.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Havet är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.