Member of a panel evaluating experimentation of Teacher Education practice schools. Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar.

  • Anders Ahrnqvist (Granskare)
  • Lena Boström (Granskare)
  • Torbjörn Bromé (Granskare)
  • Hansen, S. (Granskare)
  • Eva Leffler (Granskare)
  • Bengt-Olov Molander (Granskare)
  • Antonio Serra (Granskare)
  • Ann-Christine Wennergren (Granskare)

Aktivitet: Utvärdering, bedömning eller examinationEvaluering av verksamhet

Beskrivning

Intermediate report to the Swedish Government in December 2017 (78p.), second report Övningsskolor och övningsförskolor – Fallstudie inom lärar- och förskollärarutbildningar2019:18 (80p.).
Period20152019
OmfattningInternationell