Foto av Sven-Erik Hansen
1977 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Sven-Erik Hansén, professor of Applied Education, em.at the Faculty of Education and Welfare Studies, Åbo Akademi University,Finland, professor II at the University of Oslo (2010-13), at Nord University(2018-20) and docent at the University of Helsinki. Second vice-chancellor at ÅboAkademi University 1998-2010 and chair of Nordic Educational ResearchAssociation (NERA) 2004-07. His research areas are curriculum studies, Mother Tongueeducation for language minorities, teacher education, teachers’ professionaldevelopment. He has participated in and chaired several evaluations of teachereducation, higher education institutions and of research project applicationsin the Nordic countries. From 1995 to 2014 he was in charge for a project (Bed,Med. and PhD. Programs) in Tanzania, conducted by Åbo Akademi University.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sven-Erik Hansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.