Member of a panel evaluating experimentation of Teacher Education practice schools. Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar.

  • Anders Ahrnqvist (Reviewer)
  • Lena Boström (Reviewer)
  • Torbjörn Bromé (Reviewer)
  • Hansen, S. (Reviewer)
  • Eva Leffler (Reviewer)
  • Bengt-Olov Molander (Reviewer)
  • Antonio Serra (Reviewer)
  • Ann-Christine Wennergren (Reviewer)

Activity: Evaluation, assessment or examinationEvaluation of academic activities

Period20152019
Degree of RecognitionInternational