Att utveckla och utvecklas i läraryrket

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Det avslutande kapitlet i denna del av boken fokuserar på lärares arbete och professionella utveckling. Pedagogiskt ledarskap i skolan handlar i grunden om att främja elevernas lärande.
Mellan all ledning av skolan och elevernas lärande står läraren. Oavsett nivå, behöver pedagogiska ledare göra sig en föreställning om lärares kunnande, om professionen och dess utveckling. Det är i denna professionsutveckling som ledarskapet griper in. Att vara lärare kan upplevas som att vara i rörelse, ständigt på väg och aldrig färdig. Som motvikt till känslan av att befinna sig i ständig rörelse behöver lärare stanna upp, reflektera och vara i dialog med sig själva, med varandra och andra. Centrala frågor är: vem är jag som lärare, vem vill jag bli och vilken kompetens behöver jag? Varken rektorer eller lärare är alltid medvetna om sina individuella och kollektiva behov av lärande och professionell utveckling. I detta kapitel berörs läraruppdraget som individuell och kollegial utmaning, där det är centralt att finna en hållbar balans och ett handlingsutrymme mellan krav, mål och resurser. I ett livsperspektiv ingår inte bara att utveckla, utan också att överleva och balansera. Lärares självkännedom, mångsidiga reflektion och nyskapande dialog ses som verktyg för att främja hållbar professionell utveckling och skolutveckling, med elevernas bästa i åtanke.
Original languageSwedish
Title of host publicationPedagogiskt ledarskap och skolutveckling
EditorsMichael Uljens, Ann-Sofie Smeds-Nylund
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur
Chapter9
Pages225-250
Number of pages26
Edition1
ISBN (Print)978-91-44-14407-8
Publication statusPublished - 25 Oct 2021
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this