Att utveckla och utvecklas i läraryrket

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Det avslutande kapitlet i denna del av boken fokuserar på lärares arbete och professionella utveckling. Pedagogiskt ledarskap i skolan handlar i grunden om att främja elevernas lärande.
Mellan all ledning av skolan och elevernas lärande står läraren. Oavsett nivå, behöver pedagogiska ledare göra sig en föreställning om lärares kunnande, om professionen och dess utveckling. Det är i denna professionsutveckling som ledarskapet griper in. Att vara lärare kan upplevas som att vara i rörelse, ständigt på väg och aldrig färdig. Som motvikt till känslan av att befinna sig i ständig rörelse behöver lärare stanna upp, reflektera och vara i dialog med sig själva, med varandra och andra. Centrala frågor är: vem är jag som lärare, vem vill jag bli och vilken kompetens behöver jag? Varken rektorer eller lärare är alltid medvetna om sina individuella och kollektiva behov av lärande och professionell utveckling. I detta kapitel berörs läraruppdraget som individuell och kollegial utmaning, där det är centralt att finna en hållbar balans och ett handlingsutrymme mellan krav, mål och resurser. I ett livsperspektiv ingår inte bara att utveckla, utan också att överleva och balansera. Lärares självkännedom, mångsidiga reflektion och nyskapande dialog ses som verktyg för att främja hållbar professionell utveckling och skolutveckling, med elevernas bästa i åtanke.
OriginalspråkSvenska
Titel på värdpublikationPedagogiskt ledarskap och skolutveckling
RedaktörerMichael Uljens, Ann-Sofie Smeds-Nylund
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
Kapitel9
Sidor225-250
Antal sidor26
Utgåva1
ISBN (tryckt)978-91-44-14407-8
StatusPublicerad - 25 okt. 2021
MoE-publikationstypA3 Del av bok eller annan forskningsbok

Citera det här