On the threshold of future learning: Student teachersʼ experiences of virtual educational simulation

Anna Slotte*, Kirsi Wallinheimo, Uno Fors, Susanne Hägglund, Staffan Selander

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

39 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the threshold of future learning: Student teachersʼ experiences of virtual educational simulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences