Mg or Zn for Ca substitution improves the sintering of bioglass 45S5

R. Wetzel, M. Blochberger, F. Scheffler, L. Hupa, Delia S. Brauer*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mg or Zn for Ca substitution improves the sintering of bioglass 45S5”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science