Mg or Zn for Ca substitution improves the sintering of bioglass 45S5

R. Wetzel, M. Blochberger, F. Scheffler, L. Hupa, Delia S. Brauer*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mg or Zn for Ca substitution improves the sintering of bioglass 45S5”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Earth and Planetary Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Food Science

Material Science