How might serious games trigger a transformation in project management education ? Lessons learned from 10 Years of experimentations

Dominique Jaccard*, Knut Bonnier, Magnus Hellström

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How might serious games trigger a transformation in project management education ? Lessons learned from 10 Years of experimentations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Psychology

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance