Personlig profil

Forskningsintressen

My research interests revolve around business model changes when the industry (notably the marine/maritime industry or more broadly, the blue economy) adapts to a demand for more sustainable products and operations and to the principles of a circular economy. My current research projects can be divided into two distinct but connected streams. The first stream focuses on the shift in business models when industrial companies move towards service provision and smart and autonomous solutions. The second research stream focuses on sustainable (and circular) business models in industrial settings, especially in the maritime industry and on the need for reducing emissions (notably GHG) in shipping. 

Discipline-wise my research embraces areas typical to industrial management and engineering institutions, meaning innovation and technology management, industrial marketing (B2B), and to some extent operations and project management. 

Biografi

I earned my doctorate degree in industrial management from Åbo Akademi University in 2006 and I hold the title of docent at the same university.

I have earlier worked at Aalto University (2011-2013), Pöyry (2007-2011), and PBI Research Institute (2003-2007). 

Undervisning

IE00BT39 Advanced Project-based Management, 5 cr

IE00CF61 Industrial value creation and sustainability, 5 cr

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Externa befattningar

University of Agder

1 aug. 2017 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Magnus Hellström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.