Etisk känslighet och medlidande i hemvården som essentiella aspekter för vårdkvalitet: hemvårdsledares perspektiv

Heidi Blomqvist, Elisabeth Bergdahl, Jessica Hemberg*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Filter
Aktiv

Sökresultat