Compassion and ethical sensitivity for alleviating the patients' suffering in care / Medlidande, medkänsla och etisk känslighet för att lindra patientens lidande i vården

Projektinformation

Beskrivning

Compassion and ethical sensitivity in care - for alleviating suffering in care
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/18 → …