Att vårda från hjärtat - sjukskötares uttryck för medlidande

Jessica Hemberg, Lena Wiklund Gustin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

6 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiv

Sökresultat