Tumor lymph node on a chip

  • Zergioti, Ioanna (Ansvarig forskare)
  • J. den Toonder, Jaap M. (Ansvarig forskare)
  • Klinakis, Apostolos (Ansvarig forskare)
  • Sahlgren, Cecilia (Ansvarig forskare)
  • Lendl, Bernhard (Ansvarig forskare)

Sökresultat