Gunnar Mickwitz pris 2016

Pris

Beskrivning

Gunnar Mickwitz pris utdelas årligen för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerHistoriska föreningen