Gunnar Mickwitz pris 2016

Prize

Description

Gunnar Mickwitz pris utdelas årligen för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsHistoriska föreningen