Personlig profil

Biografi

Jag är doktorand i nordisk historia vid Åbo Akademi; i min avhandling undersöker jag hur den sociala eliten i Finland och delvis Sverige förhöll sig till hälsa och sjukdom under det långa 1800-talet samt hur deras föreställningar om dessa två koncept påverkade hur de formade sin vardag. Jag utgår inte från läkarnas perspektiv, utan i stället undersöker jag en stor mängd familjekorrespondens samt en del dagboksmaterial skrivet inom ett nätverk av välbärgade familjer i Finland från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet. I materialet tittar jag på hur medlemmar av dessa familjer beskrev sjukdomar, vilka sjukdomsnamn de använde, vilka behandlingar de förlitade sig på, hur deras relation till läkarna såg ut och hur de ansåg att man skulle leva för att leva ett hälsosamt liv. Vid sidan om avhandlingens ämne intresserar jag mig för samma periods kulturhistoria samt även känslohistoria och har till exempel också undersökt hantering av sorg och dödsfall inom den sociala eliten i Finland.

Externa befattningar

Redaktör, Historisk Tidskrift för Finland

1 mars 2020 → …

Nyckelord

  • DL Northern Europe. Scandinavia
  • medicinhistoria
  • kulturhistoria
  • 1700-tal
  • 1800-tal
  • kvinnohistoria
  • känslohistoria
  • hälsa
  • sjukdomar
  • läkare

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.