Applied System Innovation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Reviewer
Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2571-5577