POLY-Mångsidig och jämlik bedömning åk 3-6

Projektin tiedot

Description

POLY:s övergripande mål är att utveckla de deltagande skolornas bedömningskultur så att:
*varje elev får en mångsidig och jämlik bedömning som utgår från bedömningskriterier
*den främjar bedömningens positiva backwash effekt på elevens lärande och välbefinnande.
POLY:s mål för organisationsnivåer i kommunens bildningsstruktur:
*fortbilda och handleda skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 14.
*fortbilda kollegier för att kunna implementera det reviderade kap 14 dvs planera upp lärande och bedömning enligt bedömningskriterierna.
*fortbilda kollegier att göra upp bedömningsplaner på skolnivå och ämnesnivå för att kommunicera det reviderade kap 14 till elever och vårdnadshavare.

Key findings

Målen för fortbildningen
LyhytotsikkoPOLY
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/2230/06/24

Rahoitus

  • Utbildniingsstyrelsen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus