Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Projektin tiedot

Description

Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs i Vasa med omnejd fortbildningshelheten Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle. Fortbildning är ämnad för lärare i naturvetenskap (bi, ge, ke, fy) och matematik, årskurs 7–9. Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.
Exempel på teman och didaktiska verktyg som kan tas med ikursen är
- verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel, användning av begreppskort
- digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap och matematik
- undersökande arbetssätt, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
- metoder för formativ och summativ bedömning: lärandematriser och/eller bedömningsmatriser
- ämnesövergripande undervisning
- laborativ matematik, spel i matematikundervisningen, utomhusmatematik
LyhytotsikkoSKF-natvet-jämlikhet
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/2310/06/24

Rahoitus

  • Svenska kulturfonden

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus