Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik

Project Details

Description

Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs i Vasa med omnejd fortbildningshelheten Kunskaper och förståelse i naturvetenskap och matematik – en grund för jämlikhet i dagens samhälle. Fortbildning är ämnad för lärare i naturvetenskap (bi, ge, ke, fy) och matematik, årskurs 7–9. Fokus i kursen ligger på elevaktiverande arbetsmetoder. Kursens uppläggning och innehåll kan till stora delar styras av deltagarnas önskemål och behov.
Exempel på teman och didaktiska verktyg som kan tas med ikursen är
- verktyg som stöder utvecklingen av begreppslig förståelse, såsom t.ex. begreppsbubblor (concept cartoons), begreppskartor (concept maps), Venn-diagram, dramatiseringar, undervisningsspel, användning av begreppskort
- digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap och matematik
- undersökande arbetssätt, öppna laborationer och den naturvetenskapliga metoden
- metoder för formativ och summativ bedömning: lärandematriser och/eller bedömningsmatriser
- ämnesövergripande undervisning
- laborativ matematik, spel i matematikundervisningen, utomhusmatematik
Short titleSKF-natvet-jämlikhet
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2310/06/24

Funding

  • Svenska kulturfonden

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education