Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs

Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Spelifiering är ett växande fenomen i samhället och får alltmer synlighet i exempelvis pedagogiska styrdokument. Pedagogisk forskning på området har i stort närmat sig spelifiering som programvara med olika belönings- och poängsystem som implementeras i undervisningen. Den pedagogiska forskningen har i mindre utsträckning intresserat sig för spelifiering där spelets övriga meningserbjudanden formar estetiska processer. Syftet med studien är att genom ett lärarperspektiv synliggöra de speglingar spelvärldens meningserbjudanden möjliggör i den didaktiska designen av en interaktiv pjäs. Pjäsen Världen är så stor utformades under hösten 2018 i samarbete mellan Vasa övningsskola och Wasa Teater. Studien visar exempel på tre nivåer av spelifiering inom förarbetet och genomförandet av pjäsen: en strukturell, en narrativ och semiotisk nivå. Den strukturella nivån reflekterar den traditionella synen på spelifiering men erbjuder inte speglingar av pjäsens tematik av flyktingskap. De tillgängliga meningserbjudanden som formar de två senare nivåerna skiljer sig från den klassiska synen på spelifiering men erbjuder deltagarna speglingar av pjäsens tematik.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationGenom texter och världar : Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
EditorsHeidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
PublisherÅbo Akademi University Press
Pages289–306
ISBN (Electronic)978-951-765-927-7
ISBN (Print)978-951-765-926-0
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • estetiska processer
  • gamification
  • interaktiv pjäs
  • mimesis

Cite this