Innokomp

Project Details

Description

Innokomp-projektet utvecklar pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper i slöjdundervisningen inom grundläggande utbildning och lärarutbildning. Projektets centrala utvecklingsområden är slöjdens mångmaterialitet, samarbete mellan lärare, digitala inslag och arbetsmetoder i slöjd samt utveckling av elevernas idéskapande och innovationskompetens inom slöjd. Varje deltagande universitet genomför utvecklingsarbetet i samarbete med slöjdlärare inom grundläggande utbildning.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1730/04/20

Collaborative partners

  • University of Helsinki
  • University of Turku (lead)
  • University of Eastern Finland