Innokomp

Projektinformation

Beskrivning

Innokomp-projektet utvecklar pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper i slöjdundervisningen inom grundläggande utbildning och lärarutbildning. Projektets centrala utvecklingsområden är slöjdens mångmaterialitet, samarbete mellan lärare, digitala inslag och arbetsmetoder i slöjd samt utveckling av elevernas idéskapande och innovationskompetens inom slöjd. Varje deltagande universitet genomför utvecklingsarbetet i samarbete med slöjdlärare inom grundläggande utbildning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1730/04/20

Samarbetspartner

  • Helsingfors universitet
  • Åbo universitet (huvudsaklig)
  • Östra Finlands universitet