The impact of workplace information literacy on organizational innovation: An empirical study

Farhan Ahmad, Gunilla Widén, Isto Huvila

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of workplace information literacy on organizational innovation: An empirical study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi