Targeting Somatostatin Receptors By Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles - Are We Striking Home?

Valeriy Paramonov, Diti Desai, Helene Kettiger, Veronika Mamaeva, Jessica Rosenholm, Cecilia Sahlgren, Adolfo Rivero Müller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)
Filter
Slutfört

Sökresultat