Solvent effects in the enantioselective hydrogenation of ethyl benzoylformate

Gerson Martin, Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu Murzin*, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solvent effects in the enantioselective hydrogenation of ethyl benzoylformate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry