Physics and design for 20% and 25% efficiency nanowire array solar cells

Nicklas Anttu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physics and design for 20% and 25% efficiency nanowire array solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering