New insights into transcriptional reprogramming during cellular stress

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New insights into transcriptional reprogramming during cellular stress”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience