Mermaids of the South Seas: Paradisal landscapes and the Western Imagination

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mermaids of the South Seas: Paradisal landscapes and the Western Imagination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap