Isomerization of α-pinene oxide over iron-modified zeolites

Narendra Kumar, Päivi Mäki-Arvela, Sara Faten Diáz, Atte Aho, Yulia Demidova, Johan Linden, Anna Shepidchenko, Mikko Tenhu, Jarno Salonen, Pekka Laukkanen, Alexander Lashkul, Johnny Dahl, Iliya Sinev, Anne-Riikka Leino, Krisztian Kordas, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Isomerization of α-pinene oxide over iron-modified zeolites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar